Spring til indhold

9d Løse belægninger – Ridestier

Løse belægninger – Ridestier .

Beskrivelse og anvendelse9d Ridestier er stier, der vedligeholdes, så de er egnede til ridning. Belægningen består af grus eller jord, og anvendes til færdsel og ophold.

Tilstandskrav

Ridestier fræses 1 gang årligt inden 1. juni for løsning af materiale.

A+B

 
 

1

9/10


Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
Behov for beskæring af frirumsprofil langs ridesti på 3 m i bredden og 3,5 m i højden meddeles ordregiver.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om overslæbning, udlægning af supplerende grusmateriale eller stirenovering.

By- og Kulturforvaltningen