Spring til indhold

9e Sportsbelægning – Kunststofbelægninger

Sportsbelægning – Kunststofbelægninger.

Anvendelse

Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg, og de anvendes til sportsaktiviteter.

 

Sportsbelægninger kan være:

  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Jord, sand, grus, græsafklip, løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.
A 9/10 
Synligt ukrudt, mos og alger må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.
A 9/10 

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

By- og Kulturforvaltningen