Spring til indhold

9e Sportsbelægning – Kunststofbelægninger

Sportsbelægning – Kunststofbelægninger.

Anvendelse


Sportsbelægninger anvendes til sportsaktiviteter. Sportsbelægninger kan være:
  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord
Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg.

Tilstandskrav

Jord, sand, grus, græsafklip, løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.

A

 
 

1

9/10

Synligt ukrudt, mos og alger må ikke forekomme på belægninger, kanter, sarg eller drænkanter.

A

1

9/10


Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

By- og Kulturforvaltningen