Spring til indhold

9g Sportsbelægning – Stenmelsbelægning

Sportsbelægning – Stenmelsbelægning.

Anvendelse

Sportsbelægninger findes på idrætsanlæg, og de anvendes til sportsaktiviteter. 

 

Sportsbelægninger kan være:

  • 9e kunststof
  • 9f asfalt eller beton
  • 9g stenmel eller
  • 9h jord

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsafklip og løvsamlinger m.v. må ikke forekomme på belægningen.
9/10 
Synligt ukrudt må ikke forekomme på belægningen.. A 9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Overslæbning med slæberamme 1 gang om ugen i perioden 1. maj til 1. november, med mindre at overfladen er frossen.
A + C  9/10 

 

Meldepligt

  • Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
  • Problemer med overflade og jævnhed meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om renovering af belægning, opretning, udlægning af vasket grus og stenmel.

By- og Kulturforvaltningen