Spring til indhold

9a Faste belægninger

Faste belægninger.

Anvendelse

Faste belægninger anvendes til færdsel og ophold. Faste belægninger kan være asfalt, brolægning, belægningssten eller klinker. Faste belægninger findes i parker, institutioner og boligbebyggelser. 

Tilstandskrav

  Målmetode   Kontrolfrekvens Acceptkriterium 
På belægninger uden fuger må der ikke forekomme ukrudt.   A  1  9/10
Synligt ukrudt i fuger på flisebelægninger og belægningssten skal begrænses til højst 1 stk. under 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2. Mos og alger kan forekomme, såfremt belægningen ikke bliver fedtet og glat.  A + B  1  9/10
Synligt ukrudt i fuger på brostens- og chausséstensbelægninger skal begrænses til højst 25 stk. under 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2. Mos og alger kan forekomme, såfremt belægningen ikke bliver fedtet og glat.  A + B  1  9/10
Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2. Dog må der i perioden oktober til december kortvarigt forekomme større mængder.  A + B  1  9/10
Jord, sand og grus m.v. må ikke forekomme på belægningerne. Der accepteres dog op til 0,5 cm lagtykkelse på 1 m ud af 100 m.  A + B  1  9/10
  

Udførelseskrav

Forårsklargøring – fejning og gennemgang af belægning 1 gang årligt.

  • Målmetode: A
  • Kontrolfrekvens: 1
  • Acceptkriterium: 9/10

I centrumentreprisen må ukrudtsbekæmpelse ikke udføres med brændingsmetoder på flg. lokaliteter:

  • Møntergården, 1.648 m fast belægning i form af brosten.
  • Det Adelige Jomfrukloster, 580 m fast belægning i form af brosten.

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Belægningen skal leve op til kravene i ”Normer for Anlægsgartneri” for jævnhed og hældning m.m. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opretning af belægning, udskiftning i belægning, fugning, snerydning og glatføre bekæmpelse.

By- og Kulturforvaltningen