Spring til indhold

9b Løse belægninger – Parkstier

Løse belægninger – Parkstier.

Beskrivelse og anvendelse

9b Parkstier er veldefinerede stier i parker, der altid vedligeholdes til en høj standard. Belægningen består af grus eller perlesten, og anvendes til færdsel og ophold. 

 

Tilstandskrav

Synligt ukrudt skal begrænses til højst 5 stk. på max. 5 cm på et vilkårligt areal på 4 m2.

  • Målmetode: A + B
  • Kontrolfrekvens: 1
  • Acceptkriterium: 9/0

Større samlinger af løv skal begrænses til 1 cm lagtykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.
Dog må der i perioden oktober til december kortvarigt forekomme større mængder.

  • Målmetode: A + B
  • Kontrolfrekvens: 1
  • Acceptkriterium: 9/0

 

Meldepligt

Belægningen skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

Belægningen skal leve op til kravene i ”Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2010” for jævnhed og hældning. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om overslæbning, udlægning af supplerende grusmateriale eller stirenovering.

By- og Kulturforvaltningen