Spring til indhold

9i Faldunderlag

Faldunderlag.

Beskrivelse

Faldunderlag er materialer, der kan optage stød ved fald fra legeredskaber. Faldunderlag udlægges i henhold til gældende standarder. Faldunderlagets udbredelse og tykkelse fastsættes ud fra legeredskabets størrelse og faldhøjden. Faldunderlag vedligeholdes, så det altid er anlægsstandard.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Faldunderlag skal svare til anlægsstandard i tykkelse, udbredelse og kvalitet. Der anvendes certificeret faldsand eller faldgrus af samme type som det eksisterende.
9/10 
Fremmedlegemer må ikke forekomme.
A 9/10 
Synligt ukrudt må ikke forekomme.
A 9/10 
Større samlinger af løv må ikke forekomme. Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm.
A 9/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Regulering, løsning og efterfyldning af faldunderlag 2 gange årligt i uge 15 -16 og 31 - 32.
9/10 

 

Meldepligt

Faldunderlaget skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Afvigelser skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om udskiftning af materiale.

 

By- og Kulturforvaltningen