Spring til indhold

2r Blomstergræs med høslet

Blomstergræs med høslet.

Anvendelse

Blomstergræs med høslet findes i naturområder.

Beskrivelse

Blomstergræs er arealer med græs og urter, der slås 1 gang om året. Alt hø fjernes fra arealet umiddelbart efter klipning eller når høet er tørt. Blomstergræsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring.

 

Tilstandskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Arealerne skal være domineret af græsser og vilde urter.
-
Efter høslet må der ikke ligge helt eller ituslået affald.
A 8/10 
Større mængder hø må ikke forekomme på tilstødende elementer.
A 8/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Høslet i perioden medio juli til ultimo august. Alt hø fjernes.
A 8/10 

 

Meldepligt

  • Blomstergræs med høslet skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Blomstergræs må ikke hænge ind over eller genere færdsel på faste eller løse belægninger. Afvigelser meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst samt slåning eller anden bekæmpelse af aggressive urter, ekstra klipning/slåning, eftersåning med blomsterblanding.

By- og Kulturforvaltningen