Spring til indhold

2q Blomstergræs med lund

Blomstergræs med lund.

Anvendelse

Blomstergræs findes i naturområder og parker med områder der ønskes ekstensivt plejet.

Beskrivelse

Blomstergræs er arealer med græs og urter, der slås 1 gang om året.
Blomstergræsset bliver derfor højt og giver derved en oplevelse af græssets og urternes vækst og blomstring.

 

Tilstandskrav  Målmetode Kontrolfrekvens Acceptkriterium 
Arealerne skal være domineret af græsser og vilde urter.
- -
Efter klipning/slåning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.
8/10 
Afklip må kun i begrænset omfang ligge i bunker på græsset. Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt.
A 8/10 
Større mængder afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer.
8/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Slåning i perioden medio juli til ultimo august. Efter aftale med ordregiveren.
8/10 

 

Meldepligt

  • Blomstergræs skal fremtræde frodigt og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Blomstergræs må ikke hænge ind over eller genere færdsel på faste eller løse belægninger. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af aggressive urter, som fx Tidsler, Brændenælder og Gråbynke* skal meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opsamling af afklip/hø, rydning af træ- og buskagtigt opvækst samt slåning eller anden bekæmpelse af aggressive urter, ekstra klipning/slåning, eftersåning med blomsterblanding.

By- og Kulturforvaltningen