Spring til indhold

2k Græsflade med løgvækster

Græsflade med løgvækster.

Anvendelse

Græsflader er robuste græsarealer, hvor der kun er lidt slid og hvor der ønskes et ensartet udtryk. Græsflader kan benyttes til ekstensivt friluftsliv og aktiviteter.


Beskrivelse

Græsflader har et nogenlunde ensartet udtryk og er klart afgrænset til andre elementer. I græsflader kan der være indslag af anden flora, som ikke må dominere helhedsindtrykket. Græsset og anden flora danner en sammenhængende vegetationsflade. Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen og driften. Græsflader med løgvækster passes som øvrige græsflader – undtagen i den periode hvor løgvæksterne vokser gennem græsset, blomstrer og visner ned.

 

Tilstandskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Spredte pletter svarende til 3 plet på 15 x 15 cm på 10 m2 kan accepteres.
A + B  10/10
Græsset må ikke være højere end 15 cm. Klippehøjde 4 - 8 cm. Gælder ikke når, løgvækster vokser op, blomstrer og visner ned.
B 9/10
Græskanter mod øvrige elementer må max have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
B 7/10
Afklip må ikke ligge i bunker.
A 6 8/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer. Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 9/10
Træer må ikke beskadiges under græsklipning.
A 10/10 

 

Meldepligt

Græsfladen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om eftersåning og gødskning.

 

By- og Kulturforvaltningen