Spring til indhold

2m Fælledgræs med lund

Fælledgræs med lund.

Anvendelse

Fælledgræs er en grov græstype, som anvendes i større parker og naturområder, hvor der ønskes en ekstensiv drift. Der er udbredt færdsel og publikumsadgang på fælledgræs, som ikke er egnet til boldspil.

Langs tilstødende elementer, som stier og omkring udstyr kan græsset eventuelt plejes som et andet græselement, f.eks. græsflade.

Beskrivelse

Fælledgræs er mellemhøjt græs med indslag af anden flora og udpræget naturpræg. Der er normalt ikke større samlinger af aggressorer eller opvækst af vedplanter. Fælledgræs udgør en sammenhængende vegetationsflade. Jævnheden er tilpasset drift og brug.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset må ikke være højere end 25 cm. Klippehøjde 10 cm.
A + B 8/10 
Efter klipning må der ikke ligge helt eller ituslået affald.
B 8/10 
Afklip må ikke ligge i bunker på græsset. Det tilstræbes, at afklippet er jævnt fordelt, klip derfor helst, når græsset er tørt.
B 8/10 
Afklip må ikke ligge i bunker på tilstødende elementer.
A 8/10 
Træer må ikke beskadiges under græsklipning.  A 10/10

 

Meldepligt

Græsfladen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om opsamling af løv, eftersåning, ekstra klipning.

By- og Kulturforvaltningen