Spring til indhold

2i Græsflade

Græsflade.

Anvendelse


Græsflader er robuste græsarealer, hvor der kun lidt slid og hvor der ønskes et ensartet udtryk. Græsflader kan benyttes til ekstensivt friluftsliv og aktiviteter.

Beskrivelse


Græsflader har et nogenlunde ensartet udtryk og er klart afgrænset til andre elementer. I græsflader kan der være indslag af anden flora som ikke må dominere helhedsindtrykket. Græsset og anden flora danner en sammenhængende vegetationsflade. Græsfladers jævnhed er tilpasset lokaliteten, brugen og driften. Græsflader med lund passes som øvrige græsflader – men under klippearbejdet kræves der et særligt hensyn til træerne, som ikke må beskadiges.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Spredte pletter svarende til3 plet på 15 x 15 cm på 10 m2 kan accepteres.
A + B 6 10/10
Græsset må ikke være højere end 15 cm. Klippehøjde4 - 8 cm.
B 6 9/10
Græskanter mod øvrige elementer må max have en afvigelse på 10 cm over 3 lbm.
B 6 7/10
Afklip må ikke ligge i bunker.
A 6 8/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer. Kun græsafklip, som pga. vindspredning eller andre forhold, som entreprenøren er uden indflydelse på, accepteres på tilstødende elementer. Minimalt spild fra græsklippemaskinen under kørsel på belægninger accepteres.
A 6 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10
Træer må ikke beskadiges under græsklipning.
A 6 10/10 

 

Meldepligt

Græsfladen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

 

Det kan for dette element dreje sig om eftersåning og gødskning.

 

By- og Kulturforvaltningen