Spring til indhold

2a Prydplæne

Prydplæne.

Anvendelse

Prydplæner er de fineste græsplæner, der anvendes til pryd i haver og anlæg, hvor der ønskes et særligt velplejet udtryk. Prydplæner anvendes normalt, hvor der ikke er noget slid eller kun et begrænset slid på græsset.

Beskrivelse

Prydplæner er ensartede og præcise i deres udtryk og er skarpt afgrænset til øvrige elementer. Græsset er helt tæt, grønt og sammenhængende, og består af græsarter der tåler en tæt klipning. 
 
I prydplæner er der intet eller kun minimalt ukrudt, som ikke må genere helhedsindtrykket. Prydplæner fremstår helt jævne.

 

Tilstandskrav Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græsset skal være tæt og sammenhængende. Spredte pletter svarende til 1 plet på 10 x 10 cm på 10 m2 kan accepteres. A + B 6 10/10
Græsset må ikke være højere end 5 cm. Klippehøjde 2,5 - 3,5 cm.
B 6 9/10
Plænekanter mod tilstødende elementer skal ligge indenfor 1 cm afvigelse over 3 lbm.
B 6 7/10
Afklip i klumper må ikke forekomme
A 6 8/10
Afklip må ikke forekomme på tilstødende elementer.
A 6 9/10
Grene samt større samlinger af løv og kviste må ikke forekomme. Ved større samlinger af løv og kviste forstås løv, som hindrer græsset i at få tilstrækkelig med lys til græsplænens vækst.
A 6 9/10 
Træer må ikke beskadiges under græsklipning. A 6 10/10 

 

Udførelseskrav Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium
Forårsklargøring. Forårsklargøring omfatter mindre opretning og pletsåninger på arealer under 2 m2 og højst 5% af det samlede areal. Desuden fjernes der visne blade, grene og lign. Græsfrø er bygherreleverance.
A + B 1 9/10
Gødskning med NPK 2 gange årligt, primo maj og august måned.
Mængde 40 kg N/ha. Gødning er bygherreleverance.
C 2 10/10
Prydplæner skal klippes med en frontmonteret cylinderklipper.
A + C 1 10/10 

 

Meldepligt

  • Prydplænen skal fremtræde frodig og veludviklet. Afvigelser meddeles ordregiveren.
  • Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding. Problemer skal meddeles ordregiveren.
  • Rekvirering af muldvarpebekæmpelse. Entreprenøren skal løbende i forbindelse med sin færden på arealerne, meddele om forekomst af muldvarpeskud til skadedyrsbekæmper efter aftale med ordregiver, dette gælder også uden for klippesæsonen.

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk. Det kan for dette element dreje sig om vanding, topdressing, dybdeløsning, vertikalskæring, eftersåning.

 

By- og Kulturforvaltningen