Spring til indhold

2s Græskanter

Græskanter.

Anvendelse

Græskanter findes bl.a. langs Kirkegårdsstier, langs bede og omkring gravsteder, der grænser op til græs. Disse græskanter plejes for at græsset ikke vokser ind i de tilstødende elementer og generer plantevæksten.

 

Tilstandskrav  Målmetode  Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Græskanterne skal altid være rette og afskåret skråt mod det tilstødende element. Græsset må ikke brede sig ind i / på de tilstødende elementer. Græskanten må maksimalt have en afvigelse på 1 cm over 3 lbm.
B 9/10 
Græskanter omkring gravsteder holdes i en afstand ca. 20 cm fra gravstedets afgrænsning (fx hæk, stenkant eller tilsvarende). Dette areal mod gravstedet vedligeholdes som del af gravstedshækken.
B 9/10 

 

Udførelseskrav

Græskanter omkring gravsteder med bestilt renhold eller vedligehold ordnes/ skakkes hver gang gravstedet rengøres

 

By- og Kulturforvaltningen