Spring til indhold

Vision

Teknologisk og digitalt er Odense allerede attraktiv og blandt verdens frontløbere. Den position skal fastholdes. Men den skal også rumme børn, der trives og er dannet og uddannet til at begå sig i en by med en ambition om at blive verdens bedste robotby.

Da Odense for et årti siden blev ramt af finanskrisen, var byen i knæ. Krisen ramte ikke bare byen økonomisk. Den ramte også industrien, som var en af byens vigtigste livsnerver. Heldigvis er situationen vendt. Byen er gået fra at være en stor industriby til at være en af verdens førende robotbyer. En position, der giver unikke muligheder.

 

Byens udvikling, vækst og velfærd skal sikres gennem et økosystem af partnerskaber - mellem offentlige og private virksomheder og organisationer, dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner, frivillige og ikke mindst byens borgere.

 

En grundsten i økosystemet er byens børn, som vi skal give positiv opmærksomhed. Som by skal vi sørge for at flytte de forhindringer, der står i vejen for, at alle vores børn og unge – piger som drenge – har lige muligheder for at udfolde deres fulde potentiale, uanset sociale kår, kønsbarrierer og fordomme.

 

Der er ingen tvivl om, at teknologien kommer til at spille en afgørende rolle i løsningen af nogle af verdens største udfordringer. Heldigvis drømmer mange børn og unge stadig om at forandre verden. Og her bliver teknologien i stigende grad et af de vigtigste værktøjer, de kan realisere drømmen med.

 

I byrådet arbejdes der for, at vores børn opfordres til og understøttes i at være modige og eksperimenterende. De skal som noget helt naturligt tænke kreativt, innovativt og entreprenant. Men allervigtigst skal børnene lære at mestre balancen mellem digitalisering, teknik og medmenneskelighed. Og de skal lære at koble af og leve et godt liv uden telefoner, tablets og computere.

 

VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE ROBOTBY – OGSÅ I BØRNEHØJDE

 

Strategien tager afsæt i Verdensmål nr. 4

Strategien tager afsæt i Verdensmål nr. 4, kvalitetsuddannelse

  • 4.3 Inden 2030 skal alle kvinder og mænd sikres lige adgang til teknisk, erhvervs- og højere uddannelse, herunder universitet, i høj kvalitet og til en overkommelig pris.
  • 4.4 Inden 2030 skal antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder, herunder tekniske og erhvervsfærdigheder, for ansættelse, anstændige job og iværksætteri, øges væsentligt.

Børn- og Ungeforvaltningen