Spring til indhold

Efterskrift

Verdens bedste robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde skal overordnet skabe de bedste rammer for, at børn i Odense bliver fagligt dygtige, konstruktivt kritiske og digitalt sunde, så de får de bedste forudsætninger for at trives og gribe mulighederne på arbejdsmarkedet i den robotby, de vokser op i.

Strategien arbejder videre på – og ind i – allerede besluttede politikker, strategier og Odensemålene på både børneområdet og Odenses overordnede strategiske indsatsområder.


Strategien har et 10-årigt sigte og skal følge samfundets udvikling. Derfor vil den løbende blive gennemgået og revideret. Hvert år, når midlerne fra salget af NGF Nature Energy skal udmøntes, vil Økonomiudvalget få en afrapportering.

 

Ansvaret for implementeringen af Verdens bedste robotby – Strategi for dannelse og uddannelse i børnehøjde ligger i Børn- og Ungeudvalget, som skal sikre, at strategien bliver fulgt op af handleplaner for de enkelte mål og den årlige afrapportering til Økonomiudvalget.


Venlig hilsen
Økonomiudvalget

 

Peter Rahbæk Juel, Borgmester


Susanne Crawley Larsen, Rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen


Brian Dybro, Rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen


Jane Jegind, Rådmand, By- og Kulturforvaltningen


Søren Windell, Rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen

Børn- og Ungeforvaltningen