Spring til indhold

Procesplan

Børnene er frontløbere inden for teknologi og digitalisering. De har forudsætningerne for at leve og trives i verdens bedste robotby.

Udvikling af små robotter

Etape 1: År 1-3

Katalysatorer

 • Synlighed af robotter
 • Opbygning af partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker
 • Forældresamarbejde
 • Odense mod cybercrime
 • Børnene i Robotbyen
 • Det 21. århundredes kompetencer
 • Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere
 • Events

Etape 2: År 3-7

Opbygning

 • Systematikken etableres. Skrøbeligheden ved at individafhængige (ildsjæle) demonstreres
 • Kompetenceopbygning, så fagprofessionelle kan løfte opgaven 
 • Faciliteter anlægges, så lokaler og materialer matcher undervisningen
 • Gode tilbud målrettet forskellige alderstrin

Vi står med

 • Partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger og biblioteker
 • Tilbud på fritidsområdet
 • Eksemplariske forløb indenfor dannelse og uddannelse af alle aldersgrupper af børn
 • Systematiske, aldersrettede tilbud fra dagtilbud til udskoling - også på specialområdet
 • Sunde digitale familier: Dilemmarejser med fokus på digital risikoadfærd i familier

 

Etape 3: År 7-10

Ny robotby læringspraksis

Alle børn har robotbyens DNA

 • De er fortrolige med at benytte teknologier
 • De har en sund digital adfærd
 • De forholder sig kritisk til teknologier og mestrer dem
 • De kan nedbryde teknologi og digitale processer til forståelse
 • De kan designe og skabe produkter ved at sammensætte komponenter på nye måder
 • De begår sig i det lokale og i det globale

Vi står med

 • En stærk fødekæde til den voksende efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft
 • Unge med forståelse for digitaliseringens faldgruber
 • Kompetente pædagoger og undervisere fra dagtilbud til uddannelse
 • Et international miljø, der tiltrækker verdenseliten indenfor robot- og techvirksomheder
 • Årlig begivenhed for alle børn i Odense
 • Det er synligt i bybilledet, at man er i verdens bedste robotby

Børn- og Ungeforvaltningen