Spring til indhold

5.1.2 Faktorer af betydning for ukrudtsbekæmpelse

Særlig beskrivelse for ukrudtsbekæmpelse på befæstelser - Alment. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Behovet for at bekæmpe ukrudt på befæstede arealer afhænger af en række faktorer fra design og anlægsteknik til hvilken drift, der har været på arealet de seneste år.

By- og Kulturforvaltningen