Spring til indhold

9b Parkstier

Arbejdsbeskrivelse - 9b Parkstier. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

Anvendelse

Parkstier er løse belægninger hvor fremkommeligheden og komforten for de gående er prioriteret højt, og den æstetiske effekt er forholdsvis ordentlig og stram.

 

Beskrivelse

Parkstier er løse belægninger som er opbygget som en befæstelse bestående af et eller flere lag typisk afsluttende med en overflade af fast komprimeret grus, evt. Slotsgrus.
Overfladen kan fremstå som en fast grusoverflade. Få steder er den afdækket med et toplag af løst naturstens-materiale, perlesten, skærver eller andet i varierende tykkelse. Enkelte parkstier fremstår blot med komprimeret jordoverflade.

Parkstier vedligeholdes altid til en høj standard.

Belægningen kan være afgrænset af forskellige former for kanter og disse indgår i elementet sammen med eventuelle afvandings-elementer og driftskrav gælder også disse..

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

  • Ukrudt må ikke nå at sætte frø.
  • Ukrudt må ikke hindre afledning af vand fra belægningen eller tilløb til afvandingsrist
  • Der må være op til 5 stk. på max 5 cm højde på et vilkårligt areal på 4 m2.

Løv og grene:

  • Ansamlinger af løv og kviste med tykkelse mindre end eller lig med 0,5 cm må forekomme i lag max 1 cm tykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.
  • Grene med tykkelse op til 1 cm må forekomme med max 2 stk. pr. 100 m2.
  • I perioden oktober – december må der kortvarigt (Max. 5 arbejdsdage) forekomme en større mængde løv og grene

Afvandingssystemer:

Afvandingsrender og -riste m.m. skal altid være fuldt funktionsdygtige og fremstå renholdte for sten, grus, jord m.m.

Bestillingsarbejder:

Opfyldning af lunker:

Lunker dybere end 2 cm på 3 m retskede fyldes med samme materiale, som stien er udført af.

Overslæbning:

Stier af grus, perlesten eller jord jævnes med slæbebom.

Komprimering:

Tromling med glatvalset tromle (1,5-2,5 t) efter overslæbning ved optimale fugtighedsforhold. Suppleret med brug af pladevibrator ved kanter og svært tilgængelige arealer (afstand til træer 250 cm) efter aftale med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen