Spring til indhold

9h Trapper og ramper

Arbejdsbeskrivelse - 9h Trapper og ramper. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

 

Anvendelse

Trapper og ramper giver mulighed for at man kan passere terrænforskelle, og de kan indgå i en arkitektonisk helhed ofte sammen med terrænmure.
Eventuelle gelændere er en del af elementet.

 

Beskrivelse

Trapper og ramper skal fremstå intakte, fungere og være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
Trapper og ramper kan være udformet på mange måder og bestå af mange forskellige materialer. Det kan være lige fra en meget naturpræget trappe, med kun et bræt som stødtrin og jord/grus/græs som trinflade til en meget kulturpræget trappe opbygget komplet i fint forarbejdede granitblokke.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Græsslåning:

 • Udføres kun på trapper/ramper med græs på trinfladen.
 • Græs på trapper/ramper må ikke være højere end 15 cm.
 • Klippehøjde 4,0 – 8,0 cm.
 • Græsafklip må ikke forekomme på tilgrænsende befæstede arealer samt nedløbsriste og dæksler.

Ukrudt:

 • Ukrudt må ikke nå at sætte frø.
 • Ukrudt må ikke hindre afledning af vand fra trappen.

På trapper/ramper med fast belægning på trin:

 • Der må være 1 stk. på max. 5 cm højde på et vilkårligt areal på 4 m2.
 • Mos og alger må forekomme, såfremt belægningen ikke bliver fedtet og glat.

På trapper/ramper med løs belægning på trin:

 • Der må være op til 25 stk. på max 5 cm højde på et vilkårligt areal på 4 m2.

Trapper/ramper med græs på trinfladen:

 • Ukrudtsbekæmpes ikke.

Snavs:

På trapper/ramper med fast belægning på trin:

 • Der må ligge løst snavs i op til 0,5 cm lagtykkelse på 5 % pr trin, når det ligger i hjørner og langs stødtrinnet.

Løvsamlinger:

På trapper/ramper med fast belægning på trin:

 • Ansamlinger af løv og kviste med tykkelse mindre end eller lig med 0,5 cm må i perioden oktober til og med december forekomme i lag på max 2 cm tykkelse pr. trappetrin i op til 10 arbejdsdage.
 • Den øvrige del af året må løv, kviste og grene ikke forekomme.

På trapper/ramper med løs belægning på trin:

 • Løv og kviste med tykkelse mindre end eller lig med 0,5 cm må forekomme i ansamlinger på max 2 cm tykkelse pr. trappetrin.
 • Grene tykkere end 0,5 cm må ikke forekomme.

 

Bestillingsarbejder

Efterfyldning af fuger: 

Fuger efterfyldes med skarpt fugegrus.

 

By- og Kulturforvaltningen