Spring til indhold

6.1 Alment

Særlig beskrivelse for ukrudtsbekæmpelse på befæstelser - Alment. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Denne arbejdsbeskrivelse omfatter ukrudtsbekæmpelse på befæstede arealer.
Befæstet areal kan være befæstet med faste eller løse belægninger.

Ukrudtsbekæmpelse med brændingsmetoder må ikke udføres på flg. lokaliteter:

 

Centrum:

  • Møntergården, 1.648 m² fast belægning i form af brosten.
  • Det Adelige Jomfrukloster, 580 m² fast belægning i form af brosten.

Øst:

  •  Stige Ø– området (er tidligere losseplads, hvor der kan udsive metangas).
    Området består af 5700 m2 fast belægning uden fuge, 21.100 m2 parksti samt faldunderlag fordelt på 28 m² sand og 1277 m² grus – i alt 1305 m².

Syd:

  •  Fællesmagasinet 750 m2 fast belægning uden fuge.
 

By- og Kulturforvaltningen