Spring til indhold

5.1.1 Målsætningen

Særlig beskrivelse for ukrudtbekæmpelse på befæstelser - Alment. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Målsætningen for ukrudtsbekæmpelse er:

  • at belagte arealer skal friholdes for ukrudt i et omfang så belægningens værdi, funktion og sikkerhed bevares og levetiden ikke forringes
  • at ukrudt ikke i væsentlig grad generer fodgængeres fremkommelighed
  • at ukrudt ikke forringer muligheden for at opretholde det fastsatte niveau for renholdelse og ikke i væsentlig grad forhindrer udførelsen af renholdelsen
  • at ukrudt ikke må forhindre eller sinke afledning af overfladevand
  • at ukrudt ikke må danne grundlag for samling af sne.
 

By- og Kulturforvaltningen