Spring til indhold

9d Ridestier

Arbejdsbeskrivelse - 9d Ridestier. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Ridestier er først og fremmest beregnet til færdsel på hesteryg, men kan også bruges til færdsel til fods. En del ujævnhed på stierne må påregnes, da de kun jævnes, når hestene har behov for det.

 

Beskrivelse

Ridestier kan bestå af stabilgrus, flis, jord, eller knuste byggematerialer (asfalt, tegl, beton) samt af græs.
Ridestier vedligeholdes, så de er egnede til ridning.

 

Standardpleje

Udførelseskrav

Slåning:

 • Ridestier, registreret med græs, slås 2 gange årligt hhv. ultimo maj og medio august.
 • Klippehøjde 7-12 cm.
 • Slåning må kun udføres på tørre planter, så det afslåede materiale ikke lægger sig i bunker.
 • Græsafklip må ikke forekomme på tilgrænsende befæstede arealer og dæksler/riste.

Bestillingsarbejder:

Renovering af ridesti:

 • Der udlægges et supplerende lag stimateriale.

Grusstier:

 • Ridestier af grus udjævnes ved harvning eller overslæbning med planérbom i fuld bredde.

Fræsning:

 • Ridestier fræses i 5 cm dybde for løsning og udjævning af overfladen.

Slåning:

 • Al vegetation på ridestier slås i fuld bredde.

Beskæring for fritrumsprofil:

 • Krav til fritrumsprofil på ridestier er 3 m i bredden og 3,5 m i højden.
 • Træer og buske (excl. skov, levende hegn, krat og lund) langs ridestier beskæres/klippes tilbage til 50 cm bag stikanten fra jordoverfladen og op til 4,0 m højde.

Tromling:

 • Tromling af ridestier med glatvalset tromle (1,5-2,5 t) ved optimale fugtighedsforhold.
  Stien tromles i fuld bredde.

By- og Kulturforvaltningen