Spring til indhold

9a Faste belægninger

Arbejdsbeskrivelse - 9a Faste belægninger. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Faste belægninger anvendes til færdsel og ophold. Faste belægninger findes i parker, institutioner og boligbebyggelser.

Beskrivelse

Faste belægninger opdeles i :

 • Uden fuge, som kan være udført i asfalt eller beton
 • Med fuge, som kan bestå af granit, beton,tegl,træ,: fliser, bodursten, beton: belægningssten, fliser, tegl: klinker, træ: Skiver (firkanter eller runde), brædder
 • Faste belægninger af natursten, som kan bestå af chaussésten, brosten og pigsten.

Belægningen kan bestå af én slags materiale i én størrelse eller en kombination af flere størrelse og/eller materialer
Evt. kantafgrænsning, vandrender, nedløbsriste, linieafvanding samt lyskasser indgår i elementet og skal opfylde de samme kvalitetskrav.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

 • Ukrudt må ikke sætte frø.
 • Ukrudt må ikke hindre afledning af vand fra belægningen eller tilløb til afvandingsrist!
 • På belægninger uden fuger: Ukrudt må ikke forekomme.
 • På flisebelægninger, belægningssten og klinker med fuger:
 • Der må være 1 stk. på max 5 cm højde på et vilkårligt areal på 4 m2.
 • Mos, alger og firling må forekomme, såfremt belægningen ikke bliver fedtet og glat.

Snavs:

 • Der må ligge løst snavs i op til 0,5 cm lagtykkelse på 1 m² ud af 100 m².
 • Snavs og løv på afvandingsriste/nedløbsriste og i riller/huller på riste må forekomme på max 10 % af arealet på ristens overflade inkl. hullernes areal.

Løvsamlinger:

 • Løv og kviste med Ø≤ 0,5 cm må forekomme i ansamlinger på max 1 cm tykkelse på 1 m2 ud af 100 m2.
 • Grene tykkere end Ø =0,5 cm max 1 stk. pr. 10 m2.
 • I perioden oktober – december må der kortvarigt (Max. 10 arbejdsdage) forekomme en større mængde

Bestilingsarbejder

Efterfyldning af fuger: Fuger efterfyldes med skarpt fugegrus.

By- og Kulturforvaltningen