Spring til indhold

9i Faldunderlag

Arbejdsbeskrivelse - 9i Faldunderlag. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Faldunderlag er materialer, der kan optage stød ved fald fra legeredskaber.

 

Beskrivelse

Faldunderlag udlægges i henhold til gældende standarder. Faldunderlagets udbredelse og tykkelse fastsættes ud fra legeredskabets størrelse og faldhøjden samt materialet.
Faldunderlag kan være af sand, små runde sten, barkflis eller gummibelægning. Hvis der er en kantafgrænsning af faldunderlag, da indgår kanten i dette element.
Faldunderlag findes under legeredskaber på legepladser og på atletikanlæg.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Ukrudt:

 • Ukrudt, incl. mos, firling og alger må ikke forekomme.

Snavs:

 • På faldunderlag af gummi må løst snavs ikke forekomme.

Løv og grene:

 • Ansamlinger af løv og kviste med tykkelse mindre end eller lig med 0,5 cm må i perioden oktober til og med december forekomme i lag på max 2 cm tykkelse pr. faldunderlag i op til 5 arbejdsdage.
  I den øvrige del af året må løv og grene ikke forekomme.

Stødabsorbering:

 • Faldunderlag af løst materiale skal altid opfylde leverandørens minimumskrav til lagtykkelse, udbredelse, jævnhed og kvalitet som ved anlæg, så den stødabsorberende evne bevares intakt.

Fremmedlegemer:

 • Må ikke forekomme

Sikkerhed:

 • Faldunderlag incl. kantafgrænsning skal ALTID fungere korrekt og være i en sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Udførelseskrav

Inspektion:

 • Rutinemæssig eftersyn/kontrolmåling af faldunderlags tykkelse, ingen fremmedlegemer i faldunderlaget og at kantafgrænsningen er intakt.
  Udføres 1 gang hver uge.

Bestillingsarbejder

Rengøring:

 • Kanter afvaskes på alle synlige flader.

Efterfyldning:

 • Ved minimumslag af faldunderlag af løst materiale efterfyldes med nyt og tilsvarende materiale til 5 cm over niveau 0 (iht. gældende regler)
  Ved tvivl skal niveau 0 aftales med Parkforvalteren.

By- og Kulturforvaltningen