Spring til indhold

5.2 Kvalitetskrav

Særlig beskrivelse for ukrudtsbekæmpelse på befæstelser - Kvalitetskrav. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Beskrivelse af maksimale mængder ukrudt på befæstede arealer er beskrevet for hvert element.
Ved ukrudt på befæstet areal forstås al vegetation undtagen mos, alger og firling. (Sagina sp.), såfremt det kun findes i fugen og ikke er højere end belægningens overflade, og ikke gør overfladen glat.
Hvis befæstelsen er afgrænset af en barriere og/eller kant, da er kvalitetskravet gældende til ydersiden/bagsiden af barrieren/kanten – altså den side, som er længst væk fra befæstelsen.

By- og Kulturforvaltningen