Spring til indhold

5.4 Udførelse

Særlig beskrivelse for ukrudtsbekæmpelse på befæstelser - Udførelse. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

På befæstet areal:

Entreprenøren skal afhængigt af forholdene påregne at benytte manuelle eller maskinelle metoder til bekæmpelsen.

Entreprenøren kan vælge mellem de pesticidfri metoder indenfor dette afsnits begrænsninger.
Entreprenøren skal påse, at de anvendte metoder ikke medfører skadelige påvirkninger på belægningsoverflader og omgivelserne i øvrigt, herunder antændelser og skader på planter fra termisk og/eller mekanisk bekæmpelsesudstyr.

Ved brøndsugning skal riste inkl. riller/huller over eventuelle rendestenbrønde skal renses
Ukrudtsbekæmpelse skal til altid udføres i belægningens fulde bredde – uanset om det er fast eller løs belægning – så indvoksninger fra nabobevoksninger hindres og belægningen bevares intakt i fuld udstrækning.

Termisk ukrudtsbekæmpelse:

Ved brænding af ukrudt skal benyttes udstyr med afskærmet brænder med en brændebredde, der er velegnet til arealets bredde.
Ved brænding langs kantsten skal brænderen og afskærmningen tilpasses kantstenens form.

Ved brug af andre termiske ukrudtsbekæmpelsesmetoder skal det sikres, at tilstødende arealer eller udstyr ikke beskadiges eller tilsvines.

Alt synligt ukrudt inden for arbejdsareal skal være dødt inden for 5 dage efter brænding.

 

Maskinel ukrudtsbekæmpelse:

Ved maskinel ukrudtsbekæmpelse på løse belægninger må den maskinelle bearbejdning af overfladen ikke medføre ændring af belægningens profil eller tekstur. Opblanding af lagene i løse belægninger skal undgås. Derfor må den mekaniske metode udvælges efter hvordan opbygningen er.

Der kan på faste belægninger anvendes roterende kost til fjernelse af ukrudt. Nylonbørster kan anvendes, hvis de ikke giver slid eller skader på belægningerne. Der må ikke anvendes kost med stålbørster.

By- og Kulturforvaltningen