Spring til indhold

9c Rekreative stier

Arbejdsbeskrivelse - 9c Rekreative stier. Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

Anvendelse

Rekreative stier anvendes til færdsel og ophold i skove og naturområder.

 

Beskrivelse

Løse belægninger kan bestå af gangstigrus, stabilgrus, flis, jord eller perlesten.

Langs rekreative stier må der gerne brede sig en lav urtevegetation ind fra siderne.

Belægningen skal fungere og være i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Der skal være særlig opmærksomhed på, at afvandingen fungerer. Afvandingen sker som regel ved at stien har en pilhøjde, så afvanding sker til naboarealer.

Der må gerne stå vandpytter på rekreative stier i kortere perioder, men ikke stående vand på større flader gennem længere tid.

 

Standardpleje

Tilstandskrav

Løv og grene:

Ansamlinger af løv og kviste med tykkelse mindre end eller lig med 0,5 cm må forekomme i lag max 1 cm tykkelse på 1 m2 ud af 100 m2. Grene med tykkelse op til 3 cm må forekomme med max 2 stk. pr. 100 m2. I perioden oktober – december må der kortvarigt (Max. 10 arbejdsdage) forekomme en større mængde løv og grene.

Bestillingsarbejder

Ukrudtsbekæmpelse: Alt ukrudt på rekreative stier bekæmpes i fuld bredde

Opfyldning af lunker: Lunker dybere end 2 cm på 3 m retskede fyldes med samme materiale, som stien er udført af.

Overslæbning: Stier af grus, perlesten eller jord jævnes med slæbebom eller skrabeblad.

 

By- og Kulturforvaltningen