Spring til indhold

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Se Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskab og bliv klogere på hvordan vi har gjort en forskel for Odenses borgere i 2016.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er ansvarlig for en række opgaver i Odense Kommune, der enten drejer sig direkte om beskæftigelse og uddannelse eller er skridt på vejen imod dette:

I januar 2016 vedtog byrådet en beskæftigelsespolitik, der sætter en tydelig politisk retning for beskæftigelsesindsatsen i de kommende år.

Et tæt og serviceorienteret samarbejde med byens virksomheder om at levere den kvalificerede arbejdskraft er højt prioriteret og nu defineret i en rekrutteringsstrategi. Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes vækst – og dermed en af forudsætningerne for at få flere ledige borgere tilbage i job

Beskæftigelsen er en af Odense Kommunes store udfordringer. På trods af gode konjunkturer har kommunen en af landets højeste ledighedsprocenter. I den nye beskæftigelsespolitik er målet en ledighed på 3,4 pct i 2020. I 2016 fik blev planen lagt for omlægning og lukning af en række indsatser til fordel for jobrettede samtaler og flere samarbejder med erhvervslivet om praktik og løntilskud. 

Læs Beskæftigelsespolitikken her og Rekrutteringsstrategien her.

Se Beskæftigelses- og Socialforvaltningens regnskab

Her gjorde vi en forskel!

Se hvordan vi arbejder med den jobrettede samtale

 

 

Se hvordan Integrationsgrunduddannelsen har skaffet 13 flygtninge i job i gartnerbranchen

 

 Eller se her, hvordan praktik skaffer en borger nyt job i IT-branchen.

 Det er blot tre eksempler på, hvordan vi har gjort en forskel for at få borgerne i Odense Kommune i job i 2016.

 
Borgmesterforvaltningen