Spring til indhold

Jobrehabilitering

Jobrehabiliteringsområdet samarbejder med borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet. Borgerne understøttes i at komme tættere på arbejdsmarkedet.

Jobrehabiliteringsområdet samarbejder med en lang række samarbejdspartnere. Fx a-kasser, faglige organisationer samt virksomheder og leverandører inden for beskæftigelsesområdet.

 

Vi understøtter, at borgere, der har udfordringer ud over ledighed kommer tættere på arbejdsmarkedet.

 

Vi arbejder fx med forebyggelse og sundhedsfremme. Derfor tilbyder vi rusmiddelbehandling til borgere mellem 15 og 65 år og tilbud til voldsramte kvinder.

 

Vi har bl.a. tilbud til hjemløse, forsorgshjem, socialpædagogiske botilbud, forebyggende forløb, pædagogisk støtte i egen bolig, opsøgende arbejde og en støtte- og kontaktpersonordning. Vi rummer også intern lægefaglig og psykologisk rådgivning.

 

Mange af opgaverne løses på tværs af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og i samarbejde med Ældre- og Handicapforvaltningen, Børn- og Ungeforvaltningen, Sundhedsforvaltningen og en lang række samarbejdspartnere.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen