Spring til indhold

Jobområdet

Jobområdet løser opgaver inden for arbejdsmarked og beskæftigelse.

Jobområdet arbejder med forskellige målgrupper og områder:

  • Forsikrede ledige, herunder en særskilt akademikerindsats.
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere, kontanthjælpsansøgninger og sanktioner.
  • Uddannelsesmuligheder for voksne, fx i form af voksenlære, uddannelsesløft og 6 ugers jobrettet uddannelse. 
  • Jobparate og aktivitetsparate integrationsborgere under integrationsprogrammet, danskuddannelse, tolkeservice og vejledning om repatriering og familiesammenføring.
  • Sygedagpengemodtagere
  • Borgere i jobafklaringsforløb og borgere visiteret til fleksjob
  • Førtidspensionister i løntilskudsjob

 

Vi samarbejder med en lang række samarbejdspartnere. Fx a-kasser, faglige organisationer, virksomheder, leverandører inden for beskæftigelsesområdet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og de øvrige områder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.


Læs mere om uddannelse og job

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen