Spring til indhold

Center for Familier og Unge

Center for Familier og Unge's (CFU) formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til
vores særlige målgruppe.

CFU er organisatorisk beliggende i området Uddannelse 2 i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, hvor kerneopgaven består i, at alle skal i uddannelse og job.
CFU består af Familierådgivningen og Team CFU Beskæftigelsesafdelingen.

I CFU varetager vi sagsbehandling og koordinering i forhold til både børn, unge og deres forældre, hvor der er komplekse problemstillinger som fx kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse og lignede. 
Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne er bosiddende i Vollsmose.

I Familierådgivningen er der ansat børn- og ungerådgivere, case managers og kontaktpersoner. Vi arbejder ud fra Serviceloven og benytter os af case manager-metoden, som løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejderne og samarbejdspartnere. 

I Team CFU Beskæftigelsesafdelingen er der ansat job-og uddannelsesrådgivere, jobkonsulenter og kontaktpersoner, der sagsbehandler og koordinerer sager indenfor voksen-beskæftigelsesområdet, herunder særligt uddannelses- og kontanthjælpssager. 

Sagerne bliver visiteret fra normalsystemet til CFU ud fra følgende 3 kriterier:
- Kriminalitet
- Kompleksitet
- Offentlig forsørgelse

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen