Spring til indhold

Center for Familier og Unge

Center for Familier og Unge's (CFU) formål er at være med til at bryde og forebygge kriminalitet og afhængighed af offentlig forsørgelse i forhold til
vores særlige målgruppe.

CFU Familierådgivningen er organisatorisk beliggende i området Uddannelse 4. I CFU varetager vi sagsbehandling og koordinering i forhold til både børn, unge og deres forældre, hvor der er komplekse problemstillinger som fx kriminalitet, banderelationer, manglende selvforsørgelse og lignende. Vi arbejder bydækkende, men en stor del af familierne er bosiddende i Vollsmose.

I Familierådgivningen er der ansat rådgivere, case managers og sikkerhedskonsulenter. Vi arbejder ud fra Serviceloven og benytter os af case manager-metoden, som løbende udvikles og tilpasses i samarbejde med borgeren, medarbejderne og samarbejdspartnere. Sikkerhedskonsulenterne dækker region Syddanmark, og deres opgaver består blandt andet i risikovurderinger, rådgivning, sparring, koordinering mv. i forhold til sager med æresrelaterede konflikter.

I Team CFU Beskæftigelsesafdelingen er der ansat job- og uddannelsesrådgivere, jobkonsulenter og kontaktpersoner, der sagsbehandler og koordinerer sager indenfor voksen-beskæftigelsesområdet, herunder særligt uddannelses- og kontanthjælpssager. 

Sagerne bliver visiteret fra normalsystemet til CFU ud fra følgende 3 kriterier:
- Kriminalitet
- Kompleksitet
- Offentlig forsørgelse

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen