Spring til indhold

Uddannelse

I Uddannelsesområdet støtter vi Odenses unge mellem 15 og 30 år i at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det langsigtede mål er, at flere unge skal i job, så ungdomsarbejdsløsheden kan nedbringes.

Vi samarbejder med byens unge om at hjælpe dem i uddannelse og job – også selvom der kan være omveje på grund af personlige, sociale og faglige barrierer. Det kan for nogle unge være nødvendigt med støtte til også at kunne mestre deres hverdagsliv samtidig med, at de får sig en uddannelse.

Vejen til uddannelse er forskellige fra ung til ung; derfor målretter vi indsatsen i samarbejde med den enkelte og Odenses uddannelsesinstitutioner med udgangspunkt i den unges ressourcer og behov. For nogen kan vejen til uddannelse også gå gennem job, som fx kan være med til at modne og afklare den unge.

Målet med den fælles indsats er, at flere unge tager en uddannelse, som kan give en god start på arbejdslivet. I Odense har vi i disse år særligt fokus på at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, da byens transformation naturligt øger erhvervslivets efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

Er du ung og har brug for ekstra, så læs hvordan Ungerådgivningen kan støtte dig

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen