Spring til indhold

Virksomhedsområdet

Vi samarbejder med Odenses virksomheder om effektivt at rekruttere den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Det samarbejde er organiseret i en række afdelinger under området "Virksomhed".

Medarbejderne i virksomhedsområdet samarbejder med virksomhederne om at skabe vækst og dermed jobs til de ledige. Derfor er vi løbende i dialog med virksomhederne om, hvordan vi understøtter deres rekrutteringsbehov og flere andre tiltag. Gennem dialogen afdækker vi virksomhedernes behov og målretter vores indsats og tiltag.

Det er også Virksomheds ansvar, at forvaltningen etablerer nødvendige virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger. Vi arbejder ud fra et mindset om, at det er de mest effektfulde redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Vi arbejder også med at få unge mennesker uden uddannelse i ordinær uddannelse, og vi varetager Odense Kommunes nytteindsats.

Virksomhedsområdets medarbejdere består primært af virksomhedskonsulenter eller jobkonsulenter.

 

Virksomhed & Arbejdskraft (virksomhedskonsulenter)

Virksomhedsområdet består bl.a. af flere afdelinger ved navn "Virksomhed & Arbejdskraft", hvor virksomhedskonsulenter arbejder med at afdække virksomhedernes behov og rådgive dem om deres rekrutteringsmuligheder. Samtidig arbejder de på at skabe åbninger til virksomhedspraktikker, løntilskud m.m. Virksomhedskonsulenter samarbejder med job- og uddannelsesrådgivere om opkvalificering af ledige og om at matche virksomhedernes rekrutteringsbehov.

 

Virksomhed & Arbejdskraft varetager desuden:

  • Virksomhedsnetværket Mangfoldighedscharter Odense
  • Sekretariatsfunktionen i Rekrutteringsservice Fyn, som er et tværkommunalt rekrutteringssamarbejde med de øvrige fynske kommuner
  • Samarbejde med organisationer som fx Byg til Vækst
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om opkvalificering
  • Akademikerindsatsen Academic Partnership

 

Jobkonsulenterne

Jobkonsulenterne har fokus på den håndholdte indsats og får den plan, som jobrådgiveren har lagt, til at ske. Den primære opgave er at støtte og vejlede de ledige på det personlige plan, men det kan også være i forhold til direkte job- og praktikorienterede opgaver. Jobkonsulenterne har fokus på både den ledige og dennes kompetencer og på virksomhedernes behov. Jobkonsulenterne sparrer løbende med job- eller uddannelsesrådgivere om planen og med virksomhedskonsulenterne om det gode match.

 

Kompetenceværkstederne

Kompetenceværkstederne bidrager til forvaltningens kerneopgave om at få flere borgere i job og uddannelse ved at skabe produktionsmiljøer, hvor borgere langt fra arbejdsmarkedet kan afklare, udvikle og træne deres jobkompetencer. Kompetenceværkstederne består af WG Produktion / SV Produktion, Café WG og Centralarkivet. Afdelingen huser også nytteindsatsen Citykorpset.

Læs mere om virksomhedsområdet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen