Spring til indhold

Virksomhedsområdet

Virksomhed samarbejder med Odenses virksomheder om at sikre den kvalificerede arbejdskraft, der er behov for.

Virksomhed samarbejder med virksomhederne om at skabe vækst og dermed jobs til de ledige. Derfor er vi løbende i dialog med virksomhederne om, hvordan vi understøtter deres rekrutteringsbehov og flere andre tiltag. Gennem dialogen afdækker vi virksomhedernes behov og målretter vores indsats og tiltag.

Virksomhed har også ansvar for, at forvaltningen etablerer nødvendige virksomhedspraktikker og løntilskudsstillinger. Der arbejdes ud fra et mindset om, at disse er de mest effektfulde redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Vi arbejder også med at få unge mennesker uden uddannelse i ordinær uddannelse, og vi varetager Odense Kommunes nytteindsats.

Virksomheds medarbejdere består primært af virksomhedskonsulenter eller jobkonsulenter.

 

Virksomhed & Arbejdskraft (virksomhedskonsulenter)

Virksomhedskonsulenterne afdækker virksomhedernes behov og rådgiver dem om rekrutteringsmuligheder - samtidig med, at der arbejdes på at skabe åbninger til virksomhedspraktikker, løntilskud m.m. Virksomhedskonsulenter samarbejder med job- og uddannelsesrådgivere om opkvalificering af ledige og om at matche virksomhedernes rekrutteringsbehov.


Virksomhed & Arbejdskraft varetager desuden:

  • Sekretariatsfunktionen i Rekrutteringsservice Fyn, som er et tværkommunalt rekrutteringssamarbejde med de øvrige fynske kommuner
  • Samarbejde med organisationer som fx Byg til Vækst
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner om opkvalificering
  • Akademikerindsatsen Academic Partnership

 

Jobkonsulenterne

Jobkonsulenterne har fokus på den håndholdte indsats og får den plan, som jobrådgiveren har lagt, til at ske. Den primære opgave er at støtte og vejlede de ledige på det personlige plan, men det kan også være mere direkte job- og praktikorienterede opgaver. Jobkonsulenterne har fokus på både den ledige og dennes kompetencer og på virksomhedernes behov. Jobkonsulenterne sparrer løbende med job- eller uddannelsesrådgiver om planen og med virksomhedskonsulenterne om det gode match.


Kompetenceværkstederne

Kompetenceværkstederne bidrager til kerneopgaven om at få flere borgere i job og uddannelse ved at skabe produktionsmiljøer, hvor borgere langt fra arbejdsmarkedet kan afklare, udvikle og træne jobkompetencer. Kompetenceværkstederne består af WG Produktion / SV Produktion, Café WG og Centralarkivet. Afdelingen huser også også nytteindsatsen Citykorpset.

Læs mere om virksomhedsområdet

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen