Spring til indhold

Samrådet vedrørende unge kriminelle

Samrådet behandler sager for unge kriminelle i alderen 15-17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet. Samrådet vedrører unge kriminelle for Fyn, Langeland og Ærø.

Læs mere om Samrådet vedr. unge kriminelleSamrådet vedrørende unge kriminelle er et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Rådets primære opgave er at vurdere, planlægge og afgive indstilling til Retten og Anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge, der er sigtet for alvorlig kriminalitet. 

Rådet dækker hele Fyn. Det behandler kun sager, der har at gøre med unge mellem 15 og 17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet.

Samrådet tager stilling i sager, hvor der er behov for en fælles afklaring mellem det kriminalretlige system og det sociale system.

 

Det kan være sager, hvor de sociale myndigheder kan hjælpe gennem foranstaltninger i Servicelovens § 52. Det kan også være sager, hvor Kriminalforsorgen i Frihed vurderer, at en ubetinget frihedsstraf skal afsones i socialt regi efter Straffuldbyrdelseslovens § 78 (alternativ afsoning).

 

Læs mere om samrådets arbejde her

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen