Spring til indhold

Samrådets arbejde

Samrådet behandler sager for unge kriminelle mellem 15-17 år, som er sigtet for alvorlig kriminalitet. Samrådet vedrørende unge kriminelle er for Fyn, Langeland og Ærø.

Samrådet vedr. unge kriminelle på Fyn har eksisteret siden 1987 og har inspireret til at etablere samråd i hele landet med det formål at mindske fremtidig kriminalitet. Alle sager, der behandles i samrådet, omhandler alvorlig kriminalitet begået af unge mellem 15-17 år.

Samrådets opgave er, at:

 • give en tværfaglig vurdering til retten i forhold til indsatser omkring unge, som har begået alvorlig kriminalitet
 • hæve kvaliteten af indsatsen for unge kriminelle gennem et tæt samarbejde mellem det sociale og det kriminalretslige system.

 

Hvem kan bringe sager til behandling i samrådet?

Alle medlemmer af Samrådet kan bringe sager til behandling, og alle, som er involveret i sager med unge kriminelle, kan henvende sig til Samrådets sekretær med henblik på at få sagen bragt på dagsorden til behandling i Samrådet.

 • Kommunerne sætter sager på, når de får en anmodning om udtalelse fra politiet.
 • Kriminalforsorgen sætter sager på, når de har udarbejdet en personundersøgelse.

Samrådet tilbyder alle, der er involveret i sager med unge kriminelle, at være med i et godt og konstruktivt samarbejde om at give de unge de bedste muligheder i fremtiden på trods af deres kriminalitet.

 

Samrådets sammensætning

 • 1 repræsentant fra Odense Kommune (formand for Samrådet)
 • 1 repræsentant fra Kriminalforsorgen
 • 1 repræsentant fra de fynske kommuner
 • 1 repræsentant fra Ungdomsinstitutionen Egely
 • 1 lægefaglig repræsentant fra Odense Kommune

Herudover deltager en fast repræsentant fra Anklagemyndigheden, som er særlig sagkyndig i strafferetslige spørgsmål, samt samrådets sekretær. Den unges sagsbehandler, som er kendt med sagen, deltager også i mødet.

 

Møder i Samrådet

Samrådet har faste møder 1. og 3. onsdag i hver måned, dog undtaget skoleferier, juli måned og helligdage. Møderne forløber således:

 • Velkomst ved formanden
 • Anklagemyndigheden fremlægger sigtelsen og forventet straframme
 • Lægefaglige undersøgelser m.m. kommenteres af samrådets lægefaglige repræsentant
 • Den unges sagsbehandler fremlægger kendskab/overvejelser ift. sagen
 • Ordet er frit og sagen drøftes med henblik på den bedste løsning for den unge
 • Til sidst udarbejdes en udtalelse, som underskrives af formanden

Anklagemyndighed bringer udtalelsen videre til retten, og den unges sagsbehandler får udleveret en underskrevet kopi.

 

Sagsmateriale til samrådet

For at samrådet kan behandle en sag, skal den unges sagsbehandler sende:

 • Skriftligt samtykke fra den unge og forældre om, at sagen må behandles
 • Nyeste handleplan, herunder eventuelt kriminalitetshandleplan for den unge
 • Nyeste § 50 undersøgelse
 • Psykologiske/psykiatriske undersøgelser
 • Kort, aktuel status på den unge
 • Andet relevant materiale

Bemærk også:

 • Materiale skal være samrådets sekretariat i hænde senest 9 dage før sagens behandling.
 • Når Kriminalforsorgen indstiller en sag til behandling, er samtykket indhentet ifm. § 808 undersøgelse, som fremsendes til samrådet.

Kontakt samrådet

Odense Kommune, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Center for Familier og Unge
Tlf. 30 60 57 84
E-mail: centerforfamilierog-unge@odense.dk

 

Formand for samrådet

Konstitueret afdelingsleder
Lisa Maria Krogh Thomsen
Tlf. 40 28 06 88
E-mail: lmtho@odense.dk

 

Sekretær for samrådet

Lisbeth Strauss
 

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen