Spring til indhold

Boligformidling i Odense Kommune

Boligformidlingen i Odense Kommune bygger bro mellem borgere, der ikke selv er i stand til at søge en bolig og Odenses boligforeninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Boligformidlingen hjælper borgere i Odense Kommune, som ikke selv i stand til at søge en bolig på grund af psykiske, sociale eller misbrugsmæssige udfordringer.

 

Målgruppen, som vi hjælper med boligformidling

 

Husvilde:

  • Familier og enlige, der er husvilde eller som inden for kommende måned mister sin bolig i Odense. Ved ansøgning skal det kunne dokumenteres, at der ikke kan fremskaffes en rimelig bolig, og at der ikke er mulighed for at bo hos familie og venner.

  • Odense borgere, der i henhold til Lov om Social Service § 80 er indkvarteret på hotel/pension. 

  • Odense borgere der har ophold på §110 boformer (Herberg/Forsorgshjem)

  • Odense borgere uden bolig, der har ophold på § 109 boformer (Krisecenter)    
  Særlige tilfælde:
  • Ud over hovedmålgrupperne kan der i særligt enkeltstående tilfælde med begrundet indstilling fremsendes ansøgning til boligformidlingsordningen.

Boligformidlingsordningen kan som udgangspunkt kun anvendes af borgere, der har mistet egen bolig i Odense Kommune.

 

 

Hvordan kommer man i betragtning til boligformidling?

Boligformidling skal ske ved henvendelse til Tilskud eller eventuel sagsbehandler i Odense Kommune.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen