Spring til indhold

By- og Kulturforvaltningen

Se By- og Kulturforvaltningens regnskab og bliv klogere på hvordan de har gjort en forskel for Odenses borgere i 2016.

 

I By og Kulturforvaltningen arbejder vi med alt fra kulturelle begivenheder over lokalplaner til affaldsplanlægning og investorplaner. Vi bygger byen, vedligeholder den og passer godt på vores bygninger. Vi er derfor mange forskellige slags ansatte – både biologer, violinister, jurister og vejmænd. Sammen arbejder vi for at skabe de bedste rammer for Odenses udvikling i fællesskab med borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere.

Vi er cirka 1500 ansatte og dermed den næstmindste forvaltning i Odense Kommune. Trods vores store forskellighed og faglighed i en lille forvaltning er vores fælles kerneopgave ambitiøs: Vi går efter bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi.

Blandt vores mange forskellige opgaver finder du:

 • By-, trafik-, miljø-, energi- og affaldsplanlægning 
 • Byfornyelse og boligforbedring
 • Jordforsyning samt køb og salg af fast ejendom 
 • Udlejning, drift og vedligeholdelse af kommunale ejendomme 
 • Anlæg og drift af veje, pladser, kirkegårde og grønne områder, kollektiv trafik 
 • Administration af Odense Bys Museer, Kulturmaskinen, Odense Symfoniorkester og anden kulturel aktivitet
 • Administration af biblioteker
 • Udvikling og drift af Odense idrætspark og byens svømmehaller 
 • Understøttelse af udviklingen i Odenses eliteklubber 
 • Samarbejde mellem de frivillige foreninger, aftenskolerne, bibliotekerne og Odense Kommune
 • Sekretariatsopgaver for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet, Hegnssynet og taxibevillinger
   

 










Borgmesterforvaltningen