Spring til indhold

Børn- og Ungeforvaltningen

Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab og bliv klogere på, hvordan de gjorde en forskel for Odenses borgere i 2016.

I Børn- og Ungeforvaltningen går godt 6.200 medarbejdere hver dag på arbejde for børnene. Vores opgave er nemlig at ruste alle børn og unge med deres forskellige forudsætninger til at blive kompetente og aktive medborgere, der kan præge fremtidens samfund.

Børn- og Ungeforvaltningens kerneopgaver er i hovedtræk:

  • Sundhedspleje
  • Dagpleje 
  • Vuggestuer 
  • Børnehaver 
  • Folkeskoler 
  • Specialindsatser overfor børn og unge - herunder pædagogisk/psykologisk rådgivning
  • Ungdomsskoler
  • Kommunal tandpleje.

 

Her gjorde vi en forskel – Mod på fremtiden 

Odense skal være byen, hvor generationer bor. Og det er vores rolle at ruste alle børn og unge med deres forskellige forudsætninger til at blive kompetente og aktive medborgere. Det er derfor helt oplagt, at vi inddrager børn og unge i byens udvikling, så de også er med til at præge fremtidens samfund. 

I 2016 har vi i høj grad fokuseret på, hvordan byens børn og unge i samarbejde med virksomheder, kultur- og foreningsliv kan være med til at skabe den by, de lever i, og overtage ansvaret for som voksne. Det er blandt andet det, vi kalder den åbne skole. Derudover vedtog i slutningen af 2016 at sætte fokus på tre temaer – sprog, tidlig indsats og dannelse, der fra 2017 sætter den strategiske retning for forvaltningens arbejde.

Her er to eksempler på, hvordan – i samarbejde med blandt andet By- og Kulturforvaltningen og mange andre gode kræfter - har ladet børn og unge være med helt i front på innovations- og entreprenørdagsordenen i 2016.

Kroggårdsskolen har udviklet et intelligent cykelstativ og sat gang i en større indsats omkring robotteknologi og cykling i hverdagen

Vores by - vores løsninger skildrer, hvordan 16 af byens mange 8. klasser konkurrerede om at løse fire reelle udfordringer inden for affald, letbane, grønne byrum og klimaforandringer. 
 

Se Børn- og Ungeforvaltningens regnskab

Borgmesterforvaltningen