Spring til indhold

Østerbro – et fedt sted at bo

I 2016 blev sidste punktum sat for den femårige områdefornyelse på Østerbro. Sammen med bydelens beboere blev området forvandlet til et fedt sted at bo. .

Det hele startede ved Østre Skole, som med sit nye navn ”Østre Plads” nu rummer både scene og multibane. Derudover er der skabt nye byrum og mødesteder med små pladser og grønne åndehuller. 

 

Trafikmæssigt har der været fokus på Østerbro og Skt. Jørgens Gade, hvor hastigheden er sænket, og der er skabt bedre forhold for gående og cyklister. Området har også fået nye stier og trygge adgange. 

 

Men vigtigst af alt er der blevet skabt et Østerbro med en fælles identitet. Området er gået fra at være lidt udefinerbart til at være en decideret bydel i Odense, som har noget helt særligt at byde på. Helt fra begyndelsen har det været vigtigt for beboerne at tænke de udsatte ind som en integreret del af området. Det er lykkes på fornem vis med den nye dagvarmestue, hvor der tages hånd om de mennesker, som har det svært, og som før var henvist til et liv på gaden. 

 


Jernbanestien Øst før  Jernbanestien Øst efter 
   


Pjente Plads før Pjente Plads efter

 

Hør her, hvordan Marianne og Jørgen har været med til at sikre gode forhold for de bløde trafikanter langs Østerbro. Ægteparret har boet på Østerbro i 35 år og har deltaget i en af de mange arbejdsgrupper, der har været med til at forskønne området.
Læs mere på www.odense.dk/osterbro.

Borgmesterforvaltningen