Spring til indhold

Borderline

Undervisningen foregår med udgangspunkt i bl.a. psykoedukation, mindfulness og kognitive metoder.

Til borgere der lige har fået diagnosen, eller som har haft den i flere år, og til dem der har brug for genopfriskning af strategier til håndtering af de udfordringer, der kan være i hverdagen, når man er ramt af Borderline personlighedsforstyrrelse.

 

Forløbet giver ”smagsprøver” på forskellige måder at håndtere udfordringer på, og kan være et springbræt til at finde ud af, hvordan man kan arbejde videre med sig selv. Det er vores erfaring, at det kan være vigtigt at gøre sig overvejelser om timingen for undervisningsforløbet; om det passer for den enkelte i forhold til det, der ellers sker i livet for vedkommende på det givne tidspunkt.

 

Der er 8 deltagere og 2 undervisere, og det foregår på Slotsgade 5, 3.sal. Det er et struktureret forløb, med fast dagsorden. Underviserne vil i samarbejde med gruppedeltagerne tilstræbe at skabe et validerende og anerkendende læringsmiljø. Der lægges op til videns- og erfaringsudveksling, blandt andet i mindre grupper. Der fokuseres på det der virker for den enkelte. Det er et undervisningsforløb ikke terapi.

 

Borderlineforløbet indeholder:

 

• Forsamtale, hvor borger kan invitere sin sagsbehandler eller anden relevant person
• Foredragsaften ved psykolog Henriette R. Sloth, for alle deltagerne og deres private / professionelle netværk
• 2 x netværkssamtaler ud fra ”Åben dialog-tilgangen” for dig og dit netværk (Tom Andersen og Jaakko Seikkula)
• 15 x undervisning á 2½ time (se indhold nedenunder)
• Hjemmearbejde
• Individuel evaluering, hvor borger kan invitere sin sagsbehandler eller anden relevant person
I alt et forløb på 19 uger

 

Undervisningen

 

• Psykoeducation, den nyeste viden og forskning om Borderline diagnosen (Der tages her udgangspunkt i det fælles foredrag).
• Personlige mål: Tegne nutids- og ønske-træ. Undersøge / inspirere hinanden, hvad hjælper og hvad gør det besværligt at nå sine mål.
• Mental sundhed: den nyeste forskning om emnet (fx ABC-konceptet ved Vibeke Koushede og Peter Thybo: Det dobbelte KRAM)
• Mindfulness: (Mark Williams)
• Acceptbegrebet: (Anna Kåver: ”At leve et liv, ikke vinde en krig”)
• Kognitive metoder: Den kognitive personlighedsmodel og hvordan kan der arbejdes med tanker og følelser.
• Angst: de fysiske symptomer og afledningsteknikker
• Selvtillid og selvværd: ”At overvinde lavt selvværd” af Melanie Fennell

 

Der vil ud over de nævnte, blive gjort brug af forskellige teoretikere såsom Russ Harris, Paul Gilbert med flere.

 

Kontakt:

 

Mette Knudsen
Tlf.: 30 60 67 70
metk@odense.dk

 

Susanne S. Kock

Tlf.: 40 28 00 68 
ssk@odense.dk

 

Ulla Ramm Mikkelsen
Tlf.: 20 55 82 63 
urmi@odense.dk


Louise Holm Sangild

Tlf.: 20156531

loho@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen