Spring til indhold

Meningsfulde Aktiviteter & Recovery

I Rehabiliteringsteamet tilbyder vi en træningsgruppe, hvor du kan arbejde med at træne sociale færdigheder

MA&R er et gruppeforløb til mennesker, som har lyst til at prøve at blive bedre til at få øje på de gode aktiviteter i hverdagen og (gen) opdage de ting, som man glædes ved dagligt.

Formålet med gruppeforløbet er at gøre det muligt at deltage i hverdagsaktiviteter, som findes meningsfulde.

MA&R er udviklet af Siv Therese Bogevik Bjørkedal ifm. hendes Ph.d.-forskningsprojekt ved psykiatrisk Center for Københavns Forskningsenhed

 

Tanken bag MA&R er, at der er en sammenhæng mellem mental sundhed, recovery og meningsfulde hverdagsaktiviteter.

Når vi taler om aktiviteter i MA&R mener vi aktivitet i ordets bredeste forstand; det kan fx være interesser og hobbies, men også dagligdags gøremål eller ting vi gør sammen.   

 

Målet med MA&R er at styrke oplevelsen af, at daglige aktiviteter har betydning for, hvordan man har det, og hvad man gerne vil bruge sin tid på.

I MA&R er dagligdags aktiviteter ikke noget, som bare skal gøres men noget, som kan hjælpe en til at få det bedre, og som kan gøre, at man oplever en større meningsfuldhed i sin hverdag. Betydningen af det, som man gør, er det afgørende i MA&R.

Vi sætter fokus på værdier og interesser, mål og drømme for fremtiden – og hvordan aktiviteter i hverdagen kan hjælpe en til at få det bedre og til at opleve at man bruger sin tid på det der giver mening

 

MA&R er opdelt i to dele MA&R modul 1 og MA&R modul 2, som ligger i forlængelse af hinanden.

De består begge af en kombination af gruppemøder og individuelle møder. Gruppemøderne er á 2 timers varighed inkl. pause. De individuelle møder er fra ½-1 times varighed

Der er 2 personer tilknyttet forløbet, en mentor med sundhedsfaglig baggrund og en mentor, som har egne erfaringer i at leve med psykisk sygdom/sårbarhed og recovery.

 

FACTS om MA&R

  • Gruppen mødes i Slotsgade 5, 3.sal
  • Der vil være 5-8 deltagere.
  • Deltagerne vil blive indkaldt til en forsamtale, og der vil være en individuel evaluerende samtale til sidst.
  • MA&R ledes af ergoterapeut Ulla Ramm Mikkelsen og en peer-to-peer medarbejder
  • Modul 1: over 7 uger med 6 gruppemøder og 7 individuelle møder.

    På møderne vil der gennem oplæg og samtale blive sat fokus på aktiviteter, som kan udføres i dagligdagen og betydningen af disse aktiviteter for ens trivsel og livskvalitet.

  • Modul 2: 5 gruppemøder over 5 måneder, med individuelle møder ind i mellem. Fokus i denne del er at afprøve en udvalgt aktivitet. Her arbejdes med, at de nye aktiviteter, vaner og interesser bliver en del af hverdagen.

 

Har dette fanget din interesse eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig

 

Ulla Ramm Mikkelsen

urmi@odense.dkTlf. 20558263

Ældre- og Handicapforvaltningen