Spring til indhold

Åben dialog

I Rehabiliteringsteamet tilbyder vi Åben Dialog forløb, hvor du kan Invitere dit netværk til samtale ud fra Åben Dialog tilgangen.
Som netværk er det en anden måde at tale sammen, og lytte til hinanden på.

Forløbet vil være op til 4 gange á 1½ times varighed.
Der vil være 1 samtalestyrer og 1-2 kolleger til at reflektere til stede hver gang.
Det kan foregå i Slotsgade 5, hjemme hos dig, eller et andet relevant sted.
Du vælger hvem du ønsker der skal deltage, og vi tilbyder at invitere.

 

• Vi har erfaring med at styrke selvtilliden og egne ressourcer hos borgerne.
• Vi har erfaring for, at netværket er en vigtig faktor i borgerens recovery proces.
• Netværket kan bringe andre perspektiver ind end vi kan som fagpersoner.
• Det kan give ejerskab at være sammen om at dele og lytte.
• Det kan styrke forståelsen for hinanden, det vi gør og måden vi gør det på.
• Det bidrager til samarbejde på tværs af sektorer.
• Det kan noget andet end andre møder.
• Vi kan som fagpersoner bruge vores berørthed i et ”menneske til menneske perspektiv”.
• Der er ikke et "dem" og "os".

 

Kontakt:

Mette Knudsen
Tlf.: 30 60 67 70
metk@odense.dk

  

Susanne S. Kock
Tlf.: 40 28 00 68
ssk@odense.dk

 

Ulla R. Mikkelsen
Tlf.: 20 55 82 63
urmi@odense.dk


Louise Holm Sangild

Tlf.: 20156531

loho@odense.dk

 


Ældre- og Handicapforvaltningen