Spring til indhold

Rehabiliteringsteamet

Rehabiliteringsteamet, Forløb Sindslidelse i Ældre- og Handicapforvaltningen, tilbyder rehabiliteringsforløb for borgere, der har en sindslidelse.

Rehabiliteringsteamet

Vi tilbyder et målrettet, koordineret og tidsbestemt udviklingsforløb ofte af 6-12 måneders varighed. Forløbet kan bestå af udredning/vurdering af funktionsevne, individuelle samtaler og/eller gruppeforløb. Et rehabiliteringsforløb kan handle om, hvordan du kan øge dine muligheder for selvstændighed og livskvalitet på dine betingelser, klare hverdagssituationen, indgå i sociale sammenhænge, synliggøre dine ressourcer og dine muligheder for personlig udvikling.
 
De individuelle samtaler kan foregå hos dig, i Slotsgade eller andre steder. Gruppeforløbene foregår i Slotsgade.

  

 

Hvem kan modtage tilbuddet?

Tilbuddet retter sig til dig, der har en sindslidelse og har særlige sociale problemer samt en betydelig nedsat funktionsevne. Du skal have lyst til at indgå i et udviklingsforløb.

 

Sådan får du tilbuddet

Du skal henvises og visiteres til tilbuddet. Det bliver du via sagsbehandler, socialpsykiatriske støtte- og botilbud, hjemmeplejen, egen læge, speciallæge, psykiatrisk afdeling, psykiatrien i region Syddanmark, Lokalpsykiatrien eller kriminalforsorgen. Der afholdes et visitationsmøde, hvor du bliver inviteret med.
 
Har du i forvejen et tilbud i Forløb Sindslidelse i Odense Kommune, skal der udfyldes et internt henvisningsskema, som sendes direkte til rehabiliteringsleder, hvorefter der laves en bevilling af rehabiliteringsrådgiver. 

Det enkelte rehabiliteringsforløb planlægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte borger og udmøntes i ”Borgerens plan” som indeholder mål og indsats.

 

Personale og ledelse

Personalet udgøres af et team af medarbejdere med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og med arbejdsmæssig erfaring inden for psykiatriområdet. 

Rehabiliteringsleder

Birthe Bang Jakobsen
Tlf: 30 12 71 66
bbjak@odense.dk

 

Assisterende rehabiliteringsleder

Kenneth Bramming

Tlf. 29 42 84 99
kebra@odense.dk

 

 

Yderligere oplysninger om Rehabiliteringsteamet fås

Vores gruppetilbud

Styrk selvtilliden

Lær din angst at kende

Undervisningsforløb til mennesker med en borderline personlighedsforstyrrelse

Relationer og fællesskaber

Natur, krop og psyke

Mindfulness

Professionel hjernetræning

Netværkssamtaler

 

Desuden har vi tilbud om Stemmehørergruppe. Hvis du vil vide mere om Stemmehørergruppen, er du velkommen til at kontakte Birgitte Bjerregaard Nielsen på tlf. 22 47 98 78 eller e-mail: bbn@odense.dk

  

Ældre- og Handicapforvaltningen