Spring til indhold

Rehabiliteringsteamet (Ældre- og Handicapforvaltningen)

Rehabiliteringsteamet hører under Forløb Sindslidelse i Ældre- og Handicapforvaltningen. Vi tilbyder rehabiliteringsforløb til personer med sindslidelse.

Rehabiliteringsteamet tilbyder et målrettet, koordineret og tidsbestemt udviklingsforløb af 6-12 mdrs. varighed. Forløbet kan bestå af udredning/vurdering af funktionsevne, individuelle samtaler og/eller gruppeforløb.

Et rehabiliteringsforløb kan handle om, hvordan du kan øge dine muligheder for selvstændighed og livskvalitet på dine betingelser, klare hverdagssituationen og indgå i sociale sammenhænge. 

Se en beskrivelse af de forskellige tilbud længere nede på siden. 

 

Hvem kan modtage tilbuddet?

Tilbuddet er for personer, der har en sindslidelse, herunder borderline eller personlighedsforstyrrelse. Primære aldersgruppe: 18 til 50 år. 

 

Sådan får du tilbuddet

For at få tilbuddet, skal du have en bevilling.
 

  • Har du i forvejen et tilbud i Forløb Sindslidelse i Odense Kommune, skal du sammen med din kontaktperson udfylde et internt henvisningsskema.
  • Får du pension, så kan du udfylde skemaet på denne side
  • Har du en kommunal sagsbehandler, så kan du kontakte vedkommende.
  • Har du ikke en sagsbehandler, så kan du:

- hvis du er under 30 år sende en mail til ungeraadgivning@odense.dk
- hvis du er over 30 år sende en mail til voksensocial.bsf@odense.dk

 

Hvad kan tilbuddet indeholde?

Der er en række forskellige tilbud, du kan vælge, alt efter hvad du har behov for. 

Åben dialog forløbHer inviterer du dit netværk til samtale ud fra Åben Dialog tilgangen. Det er en måde, hvor alle inviterede har mulighed for at komme til orde og lytte til hinanden.

 

Gruppeforløb:

Styrk selvtilliden: Få viden om, hvordan du kan styrke din selvtillid. Få redskaber til at håndtere tanker og følelser, så du kan gøre ting, som er i overensstemmelse med dine værdier, og som bringer dig hen imod dine mål. Undervisningen bygger på ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Lær din angst at kende: Igennem mindfulness/visualiseringsøvelser og viden om angst, arbejder du med at kunne håndtere angst i hverdagen. Undervisning er baseret på CFT (Medfølelses fokuseret terapi). 

 

Naturen som fristed: Igennem bl.a. historiefortælling, lette fysiske aktiviteter, mindfulness og vejrtrækningsøvelser arbejder du med at bruge naturens positive indvirkning til at øge din livskvalitet, selvomsorg og forbedre dit hverdagsliv. Forløbet foregår i naturen. 

Borderline: Forløbet giver ”smagsprøver” på forskellige måder at håndtere udfordringer på, når man har borderline, og kan være et springbræt til at finde ud af, hvordan du kan arbejde videre med dig selv. Undervisning foregår med udgangspunkt i bl.a. psykoedukation, mindfulness og kognitive metoder.

Mindfulness: I dette forløb arbejder du med at træne mindfulness i hverdagen. Det kan bl.a. hjælpe dig til at være mere opmærksom i nuet og styrke din evne til at være mere accepterende over for dig selv og andre. 

Social færdighedstræning:
Du arbejder med dine færdigheder i kommunikation og at kunne udtrykke dine følelser, tanker og behov. En god kommunikation er vigtig for at skabe kontakt til andre mennesker, ligesom den er vigtig i dagligdagen. Samtidig hjælper færdighederne os med at undgå eller tackle ubehagelige situationer. Dette øves ved rollespil/situationsspil i en tryg atmosfære i gruppen.

 

Individuelle forløb:

Individuelle forløb: Du arbejder i dette forløb med at håndtere forskellige udfordringer i din hverdag. Forløbet er meget åbent for den livssituation, du er i, og de problemer, du oplever. Metoden tilrettelægges ud fra, hvad der skal arbejdes med, og hvad der passer dig bedst.

 

Stemmehørerforløb

Stemmehørernetværket hjælper dig med at håndtere og blive klogere på dine stemmer. Vi arbejder blandt andet med fortolkning og forståelse af stemmerne, stemmedialog og at give stemmerne en mening. Vi samarbejder gerne med dit private og/eller professionelle netværk, hvis de er relevante at inddrage.

 

Klik her for at læse vores pjece om stemmehørerforløbet.

 

Personale og ledelse

Rehabiliteringsleder
Birthe Bang Jakobsen
Tlf: 30 12 71 66

Assisterende rehabiliteringsleder
Kenneth Bramming
Tlf. 29 42 84 99

Rehabiliteringsteamet består af fire medarbejdere, der alle har flere års erfaring inden for psykiatri og dermed et bredt fagligt og teoretisk fundament. Medarbejderne tilstræber at holde sig ajour med nyeste viden og forskning.

For yderligere information om Rehabiliteringsteamets tilbud, er du velkommen til at ringe til Mette Knudsen på tlf.: 30 60 67 70

Ældre- og Handicapforvaltningen