Spring til indhold

Kend din angst

I Rehabiliteringsteamet tilbyder vi en gruppe, hvor du kan arbejde med at håndtere din angst i hverdagen.

Gruppen strækker sig over 15 gange a’ 2 times varighed inkl. pause. Der vil være 2 undervisere til stede hver gang.
Gruppen mødes i Slotsgade 5. Vi starter, når vi har 6 deltagere.
Du vil blive indkaldt til en forsamtale inden gruppen starter samt en netværkssamtale. Der vil desuden være en individuel evaluerende samtale til sidst i forløbet.

 

Kender du det, at angsten kan spænde ben for:

• at gøre det du gerne vil?
• at få åbnet post?
• at det kan være svært at sige noget i større eller mindre grupper?
• at du kan komme rundt i byen?
• at være sammen med andre mennesker?
• at komme ud ad døren?
• at købe ind?

 

Vi vil i gruppen arbejde med:

• hvad er angst og hvad sker der i kroppen?
• hvordan kan jeg berolige mig selv?
• tanker og følelser og hvordan vi forholder os til dem
• accept i hverdagen
• medfølelse for andre og sig selv i forhold til, at det nogle gange er svært at være menneske.

 

Metoder:

• mindfulness/opmærksomhedsøvelser/visualiseringsøvelser
• oplæg og drøftelser i gruppen
• arbejde i mindre grupper
• øvelser og hjemmearbejde.
  

Dette forløb baseres på Paul Gilberts CFT (medfølelses fokuseret terapi).

 

Kontakt:

Susanne Kock
Tlf.: 40 28 00 68
ssk@odense.dk

 

Ulla Ramm Mikkelsen

Tlf.: 20 55 82 63
urmi@odense.dk


Louise Holm Sangild

Tlf.: 20156531

loho@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen