Spring til indhold

Styrk selvtilliden

Få viden om, hvordan du kan styrke din selvtillid. Få redskaber til at håndtere tanker og følelser, så du kan gøre ting, som er i overensstemmelse med dine værdier, og som bringer dig hen imod dine mål. Undervisningen bygger på Acceptance and Commitment Therapy.

I Rehabiliteringsteamet tilbyder vi en gruppe, hvor du kan arbejde med at styrke din selvtillid.
Gruppen strækker sig over 15 gange á 2½ times varighed inkl. pause. Der vil være 2 undervisere til stede hver gang.
Gruppen mødes i Slotsgade 5, og vi starter, når vi har 6-8 deltagere.
Deltagerne vil blive indkaldt til en forsamtale. Der vil være en netværkssamtale i forbindelse med opstarten, og der vil være en individuel evaluerende samtale til sidst.

 

Måske kender du det at:

 

• Usikkerhed bremser dig i det, som du gerne vil gøre?
• Der er aktiviteter, som du gerne vil gøre mere af?
• Det kan være svært at være sammen med andre mennesker?
• Være meget optaget af, hvad andre tænker om dig?
• Have overdrevne forventninger til dig selv?
• Have barske selvvurderinger?
• Være optaget af frygt for at ting vil gå galt?
• Føle at du har manglende erfaringer, når du skal gøre noget?
• At du ofte overser dine styrkesider og ikke værdsætter de ting du kan?

Vi vil i gruppen bl.a. arbejde med:

 

• selvtillid
• selvaccept
• engageret handling
• tanker og hvordan vi forholder os til dem

 

Metoderne:

 

• mindfulness/opmærksomhedsøvelser
• oplæg og drøftelser i gruppen
• arbejde i mindre grupper
• øvelser
• hjemmearbejde

 

Vi tager udgangspunkt i Russ Harris bog "Styrk selvtilliden" som bygger på Accept and Commitment Therapy, og er en del af den kognitive tilgang.

 

Kontakt:

 

Mette Knudsen

Tlf.: 30 60 67 70
metk@odense.dk


Louise Holm Sangild

Tlf.: 2016531

loho@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen