Spring til indhold

Social færdighedstræning

Gruppetilbud "Relationer og fællesskaber"

Mange mennesker synes, at det kan være svært at være i sociale sammenhænge. At det er svært f.eks. at tage kontakt til og tale med nogen, som de ikke kender så godt. Kender du til det, at det er svært at være sammen med andre mennesker og være i sociale sammenhænge?
Har du lyst til at øve dig i at være sammen med andre mennesker? At øve dig på at kunne udtrykke dig og komme med din mening? At blive klogere på, hvad man kan snakke om sammen med andre? At øve dig i socialt samvær, selvom det er svært?

 

Alt dette kan du afprøve i vores gruppe ”Relationer og fællesskaber”.
Deltagerne indkaldes til en forsamtale inden opstart, hvor der opstilles mål for forløbet. Vi mødes ca. en gang om ugen – i alt 18 gange á 2 timer.
I starten af forløbet tilbydes en netværkssamtale. Der afsluttes med en individuel evaluerende samtale.
Gruppen kommer til at mødes i Rehabiliteringsteamets lokaler, Slotsgade 5, 5000 Odense C. Gruppen startes, når der er ca. 8 deltagere.
Der vil være to undervisere.

 

 

Emner / færdigheder som der arbejdes med:

• At lytte til andre
• At bede om noget
• At udtrykke positive følelser
• At udtrykke uenighed eller ubehagelige følelser
• Kropssprog
• Åbenhedsniveau
• At indlede en samtale
• At holde en samtale i gang
• At afslutte en samtale
• Komme ud af en stressende eller vanskelig situation
• Tage del i en igangværende samtale
• Finde fælles interesser
• Foreslå en fælles aktivitet / oplevelse
• Afvise en forespørgsel
• Give komplimenter
• Tage imod komplimenter

 

Metoden der arbejdes ud fra:

• En pædagogisk, struktureret og evidens baseret metode
• Drøftelse af sociale færdigheder ud fra deltagernes hverdag og erfaringer
• Forslag til hensigtsmæssige måder at udtrykke sig på
• Rollespil / situationsspil
• Positive tilbagemeldinger
• Hjemmearbejde, hvor du afprøver færdighederne i din hverdag.

 

Dette forløb er baseret på et manual baseret Social færdighedstrænings program.

 

Kontakt:

 

Ulla Ramm Mikkelsen
Tlf.: 20 55 82 63
urmi@odense.dk

 

Mette Knudsen
Tlf.: 30 60 67 70
metk@odense.dk

 

Susanne Sund Kock
Tlf.: 40 28 00 68
ssk@odense.dk

Ældre- og Handicapforvaltningen