Spring til indhold

Individuelle forløb

I Rehabiliteringsteamet tilbyder vi individuelle forløb, hvor du kan arbejde med at håndtere forskellige udfordringer i din hverdag.

Det er et målrettet, koordineret og tidsbestemt rehabiliteringsforløb typisk af 6-12 måneders varighed, ca. en gang om ugen af en times varighed.

 

Vi forventer af dig:

 

· At du er motiveret og interesseret i at skabe forandringer i dit liv
· At du samarbejder med os om dit rehabiliteringsforløb

 

Vi samarbejder gerne med personer fra dit professionelle og/eller private netværk, som vi sammen finder det relevant at inddrage. Vi tager udgangspunkt i din nutidige "problematik". Det kan f.eks. være:

 

▪ Håndtere og mestre hverdagen med dine problematikker.
▪ Sammen at undersøge tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd og prøver at få en forståelse af, hvor det kommer fra.
▪ Styrke din selvtillid og personlige udviklingsmuligheder
▪ Øge dine muligheder for at håndtere hverdagssituationer
▪ Mestre store forandringer i din livssituation
▪ Øge din mulighed for at deltage i samfundslivet
▪ Blive bedre til at mestre beskæftigelse og/eller uddannelse

 

Det foregår på Slotsgade 5. Du vil blive indkaldt til en forsamtale, hvor vi aftaler hvordan vi skal samarbejde. Vi starter altid med en netværkssamtale ud fra Åben Dialogs principper, hvor dit private og professionelle netværk inviteres, du bestemmer hvem. Der vil desuden være en evaluerende samtale til sidst i forløbet.

 

• Metoder Tilrettelægges ud fra den problematik der skal arbejdes med, og hvilken metode der passer bedst til dig

• Den kognitive model
• Russ Harris ACT – Acceptment Acceptance and Commitment Therapy
• Paul Gilbert CFT – medfølelses fokuseret tilgang
• Mindfulness – Mark Williams
• Åben dialog
• Systemisk tilgang
• Hjemmearbejde, hvor du kan afprøve forskellige metoder, tilgange, teknikker mm.

 

Kontakt:

Susanne Kock
Tlf.: 40 28 00 68
ssk@odense.dk

 

Mette Knudsen
Tlf.: 30 60 67 70
metk@odense.dk

 

Ulla Ramm Mikkelsen

Tlf.: 20 55 82 63
urmi@odense.dk


Louise Holm Sangild

Tlf.: 20156531

loho@odense.dk

 


Ældre- og Handicapforvaltningen