Spring til indhold

1g Naturprægede staudeflader

Naturprægede staudeflader .

Anvendelse

Naturprægede staudeflader indeholder store vækstkraftige stauder, der kan vokse og opleves alene. Stauderne vil ofte være plantet i deres naturlige vækstmiljø og blander sig med naturligt forekommende græsser og urter.

Beskrivelse

Naturprægede staudeflader kan både indeholder vilde og dyrkede stauder. Valget af stauder er valgt ud fra lokalitetens vækstforhold og planterne vil i alle tilfælde være robuste arter med et minimalt plejebehov. De plantede arter må gerne vokse sammen med stedets naturlige vegetation af ikke aggressive urter.

 

Tilstandskrav

 
Aggressive urter som Brændenælde og Tidsler må ikke forekomme i større omfang end 10 % af den samlede flade og med en max. sammenhængende størrelse på 1 m2  
        

A+C

 
2

10/10

Udførelseskrav

   
Nedklipning af stauder udføres 1 gang årligt i marts måned med mindre andet aftales med ordregiver.   A/C              
1
10/10

Meldepligt

   
Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren.
   

Bestillingsarbejder

   
Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om efterplantning og bekæmpelse af aggressive urter m.m.
   

By- og Kulturforvaltningen