Spring til indhold

1a Planter i kummer

Planter i kummer.

Anvendelse

Planter i kummer udgøres af enten sommerblomster/løg eller flerårige planter som skal være smukke i blomster- og farvekompositioner og vækst. Planter i kummer står enten fast hele året eller opsættes i byens centrum i sommerhalvåret. Planter i kummer bruges som forskønnelse på pladser og stræder, hvor der ellers ikke er mulighed for planter.

 

Beskrivelse

Sommerblomster i kummer kræver intensiv opmærksomhed, så planternes blomster og blade altid er pæne. Plejen sigter imod at plantningerne er tætte, frodige og dækker jorden i kummen. Sommerblomster i kummer omfatter et antal skålformede flytbare støbejernskummer som tilplantes hos entreprenør og derefter opstilles på angiven lokalitet. Plantekummerne hjemtages og opbevares forsvarligt i vinterperioden af entreprenør.

Kummerne tilplantes 2 gange årligt med henholdsvis forårsløg og sommerblomster i et dertil egnet vækstmedie med langtidsvirkende gødning. Vækstmediet skal udskiftes hvert år. Planter og gødning er byg-herreleverance. Der udleveres planteliste og planteplan for placering af planter.
 
Flerårige planter i kummer kræver intensiv opmærksomhed, så planterne altid er pæne. Flerårige planter i kummer kan fx være Myrte og Laurbær som kræver vinteropbevaring i drivhus eller orangeri. Flerårige planter i kummer kræver opmærksomhed på at de står fast på underlaget og skal derfor fastgøres efter aftale med ordregiver.
 
Flerårige planter i faste kummer står på samme sted hele året og kræver ingen særlige vinterforanstaltninger. Faste kummer har monteret vandingsanlæg som skal tilses.

 

Tilstandskrav

   

Visne blomster, knopper eller blade må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i opvækst og hovedblomstringsfase.

 

A

6

9/10

           

Rodukrudt* må ikke forekomme.

 

A

6

10/10
           

Frøukrudt* må ikke forekomme.

 

A

6

10/10

           

Planterne må aldrig mangle vand.

 

A

6

10/10

           

Efterplantning af manglende eller døde planter.

 

A

6

10/10

         

For plantekummer med sommerblomster i centrum gælder flg. udførelseskrav

 
         

Tilplantede plantekummer med sommerblomster skal akklimatiseres inden udsætning
Alternativ akklimatiseres planterne inden plantning i plantekummer.

 

A

1

10/10

           

Blomsterkummer tømmes og transporteres til kommunens lager, for opbevaring i vinterperioden.
Entreprenøren skal efter ordregivers anvisning om tid og sted, opsætte og hjemtage kummerne forår og efterår.

 

A

1

10/10

         

For plantekummer med flerårige planter i centrum gælder flg. udførelseskrav

 
         

Blomsterkummer med flerårige planter opbevares i et af Odense Kommune godkendt drivhus eller orangeri i vinterperioden.
Entreprenøren skal efter ordregivers anvisning om tid og sted, opsætte og hjemtage kummerne forår og efterår. Odense Kommune forbeholder sig ret til at kontrollere vinteropbevaringsstedet for korrekt opbevaring.

  A/C

1

10/10

         

For plantekummer med vandingsanlæg i centrum gælder flg. udførelseskrav

 
         

Plantekummerne tilses hver uge for eftersyn af vandingsanlæg og planternes tilstand.

  A/C

6

10/10

         

Meldepligt

 
         

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren

 
           

Forekomst af skadedyr eller sygdom.
Problemer skal meddeles ordregiveren.

 
         

Bestillingsarbejder

 
         

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.

 

By- og Kulturforvaltningen