Spring til indhold

1c Rosenbede

Rosenbede.

Anvendelse


Rosenbede skal være smukke og overvældende i blomsterpragt og duft. Rosenbede opleves oftest på nært hold, hvor den enkelte rose træder tydeligt frem. Rosenbede anvendes i centrumparker, institutionshaver og på kirkegårde.

Beskrivelse


Roser skal fremtræde frodige og veludviklede i vækstperioden. Rosenbede er et element som kræver intensiv opmærksomhed og pleje.

 

Tilstandskrav

Visne blomster eller vildskud må ikke skæmme helheden.
Helheden skæmmes, når visne blomster m.m. er synlige i bedets hovedblomstringsfase.

A

3

9/10

Rodukrudt* må ikke forekomme.

 

A

3

10/10

Frøukrudt* må ikke virke skæmmende.
Frøukrudt* virker skæmmende når det dækker mere end 25% af den jord, som kulturplanternes løv ikke dækker.

A+B

3

9/10

Frøukrudt* må ikke sætte frø og højden må ikke overstige 5 cm.
Der må højst være 1 frøukrudtsplante* med frø pr. 2 m2.

A+B

3

9/10

Den synlige jord skal være løs og uden skorpe.

 

A

3

9/10

Årsskud skal bryde fra grene i lav højde.

 

A

1

10/10

Større samlinger af løv må ikke forekomme under og omkring planterne.
Større samlinger er lag på gennemsnitlig 2 cm

A+B

3

9/10

Udførelseskrav

Beskæring udføres 1 gang ved vækstperiodens begyndelse i perioden uge 13-17.

 

A+C

1

10/10

Gødskning udføres 1 gang med 6-8 kg pr. 100 m2 i uge 13-17.
Gødning er bygherreleverance. Entreprenøren sørger for levering af gødning efter aftale med ordregiver. Efter udbringning arbejdes gødningen ned i jorden med kultivator.

A+C 1 10/10

Meldepligt

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren

 

Der må ikke være manglende eller døde planter i bedene.
Afvigelser skal meddeles ordregiveren

 

Forekomst af skadedyr, sygdom eller behov for vanding
Problemer skal meddeles ordregiveren

 

Bestillingsarbejder

Det kan være nødvendigt at tilkøbe ekstra ydelser for at sikre elementets udtryk.
Det kan for dette element dreje sig om ekstra gødskning, jordforbedring, vanding, efterplantning og opbinding

By- og Kulturforvaltningen